Amdanom Ni


Dyma brosiect adfywio gwerth £3.5m sydd yn cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth (Loteri), Llywodraeth Cymru, Cadw, Cyngor Gwynedd ac Ymddiriedolaeth yr Harbwr, Caernarfon.

Mae’r gwaith yn gyfuniad o adfer hen adeiladau y safle yn ogystal â chodi adeiladau newydd.

Ar y safle bydd 19 o unedau gwaith / crefft / manwerthu yn ogystal a 3 llety gwyliau ac ystafell gyfarfod. Bydd y safle ar ei newydd wedd yn agor yn ystod 2020.

Y fenter gymdeithasol Galeri Caernarfon Cyf sydd yn gyfrifol am reoli a rhedeg y safle ar ran Ymddiriedolaeth yr Harbwr, Caernarfon.

I drafod rhentu uned ac am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwyn Roberts: ceillechi@galericaernarfon.com | 01286 685 201

© 2019 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd