Archif Bocsys Celf


Rhiannon Gwyn

Mae fy ngwaith yn archwilio’r cysylltiadau dwfn rhwng pobl a’r dirwedd. Mae gennyf ddiddordeb mewn gweld sut y gall deunyddiau ddangos hunaniaeth, gan ddylanwadu ar y ffordd rydym yn gweld ein hunain a’r byd o’n cwmpas trwy argraffu ein hemosiynau a’n cof ar ein hamgylchfyd.

Rwy'n casglu llechi o chwareli gogledd Cymru ac yn eu meddalu a'u siapio yn yr odyn. Llechi pur yw’r silffoedd a welwch yn y bocsys arddangos yma yn Cei Llechi. Rwy’f wedi eu gosod gyda powlenni serameg sydd wedi eu paentio gyda gwydredd wedi'i greu o flodau'r eithin a gesglir o'r Carneddau.

Fe welwch chi hefyd yn y bocsys arddangos yma casgliad o blatiau addurniadol i’r wal sy'n cynnwys barddoniaeth fy nhad Y Prifardd Gwynfor ab Ifor.

www.rhiannongwyn.com
@rhiannongwyn.maker


Manon Awst

Wedi eu cuddio o fewn muriau Cei Llechi y mae bocsys sydd yn blatfform i dalent leol gael arddangos eu gwaith, yn plethu celf a diwylliant. Wrth gerdded o gwmpas y safle, treuliwch funud neu ddwy yn darganfod a phrofi’r gwaith celf a chrefft sydd ar ddangos.

Yn arddangos ei gwaith yn y bocsys ar hyn o bryd y mae’r artist adnabyddus Manon Awst.

Manon Awst - Bocsys Celf


Yn byw yng Nghaernarfon, mae Manon Awst yn creu cerfluniau a darnau celf safle-benodol wedi'u plethu â naratifau ecolegol a daearegol. Ym mocsys celf Cei Llechi, mae casgliad o’i cherfluniau bychain i’w gweld yn cynnwys cerrig lleol, drychau, rhwydi pysgota wedi’u hailgylchu a theganau traeth. Maent yn rhan o gyfres diweddar gan yr artist sy’n ymdrin yn chwareus gydag effaith twristiaeth ar dirweddau arfordirol.

www.manonawst.com
@manon_awst


Bocsys Celf

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd