Archif Bocsys Celf


Manon Awst

Wedi eu cuddio o fewn muriau Cei Llechi y mae bocsys sydd yn blatfform i dalent leol gael arddangos eu gwaith, yn plethu celf a diwylliant. Wrth gerdded o gwmpas y safle, treuliwch funud neu ddwy yn darganfod a phrofi’r gwaith celf a chrefft sydd ar ddangos.

Yn arddangos ei gwaith yn y bocsys ar hyn o bryd y mae’r artist adnabyddus Manon Awst.

Manon Awst - Bocsys Celf


Yn byw yng Nghaernarfon, mae Manon Awst yn creu cerfluniau a darnau celf safle-benodol wedi'u plethu â naratifau ecolegol a daearegol. Ym mocsys celf Cei Llechi, mae casgliad o’i cherfluniau bychain i’w gweld yn cynnwys cerrig lleol, drychau, rhwydi pysgota wedi’u hailgylchu a theganau traeth. Maent yn rhan o gyfres diweddar gan yr artist sy’n ymdrin yn chwareus gydag effaith twristiaeth ar dirweddau arfordirol.

www.manonawst.com
@manon_awst


Bocsys Celf

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd