Archif Bocsys Celf


Cara Louise Jones

Plastiq Yn Y Mor

05/05/23 – Gorffenaf 2023

Mae Cara yn artist niwro-amrywiol benywaidd o Gymru. Mae hi’n archwilio’r rhyng-gysylltiadau â’r byd naturiol ac esblygiad rhywogaethau dynol ac annynol, eu heffeithiau a’r achosiaeth. Gan ystyried ecolegau cyfannol y Ddaear, mae Cara yn defnyddio arferion rhyngddisgyblaethol i ddod â ffurf gysyniadol, gosodiadau, a chelfyddydau clyweledol i mewn i'r profiad dynol ac anthropomorffeiddio’r materol a’r anfaterol.

Wedi’i hysbrydoli gan allu dŵr i lunio’r deunydd, cyd-greodd Cara’r ffurfiau â moroedd Cymru trwy ei hymarfer o nofio a symud dros dir i mewn i gyflwr llif. Trwy ymdeimlad o arnofio, ataliad symudedd sy’n cael ei ddal gan fater, mae ei ffurfiau plastig yn ronynnau anthropomorffig sydd wedi eu treulio, cnoi, corddi, torri, a’u hailadeiladu, gan ymgorffori'r berthynas microcosm a macrocosm. Wrth agor deialog i’r creadigaethau dynol a chyffredinol fel deuoliaeth, gwahaniaeth, a’r un fath, mae’r ffurfiau plastig teithiol yma yn esblygu trwy fwyd ac economi. Daeth rhaffau glas y môr, plastig wedi'u ymlynu a gweddillion toredig wedi'u taflu yn gartref i borthwyr hidlo, yn feithrinfa i anifeiliaid dyfrol, yn atgof aruthrol o'r hyn sydd wedi dod i mewn i'n cadwyni bwyd.

Mae gweithiau celf Cara yn gartref i eitemau sydd wedi eu darganfod ar y traeth; casys wyau siarcod, sbwriel môr a lein bysgota, eitemau o’i theithiau cerdded a casglu sbwriel o amgylch arfordir Gogledd Cymru ar lanwau gwanwyn 2022. Wrth archwilio economi flaenllaw Cymru o ailgylchu fel ffurf, mae Cara’n defnyddio y dull o gasglu i gyfrannu at amgylchedd iachach a chefnogi ei lles fel rhan o’r broses.


Rhiannon Gwyn

Mae fy ngwaith yn archwilio’r cysylltiadau dwfn rhwng pobl a’r dirwedd. Mae gennyf ddiddordeb mewn gweld sut y gall deunyddiau ddangos hunaniaeth, gan ddylanwadu ar y ffordd rydym yn gweld ein hunain a’r byd o’n cwmpas trwy argraffu ein hemosiynau a’n cof ar ein hamgylchfyd.

Rwy'n casglu llechi o chwareli gogledd Cymru ac yn eu meddalu a'u siapio yn yr odyn. Llechi pur yw’r silffoedd a welwch yn y bocsys arddangos yma yn Cei Llechi. Rwy’f wedi eu gosod gyda powlenni serameg sydd wedi eu paentio gyda gwydredd wedi'i greu o flodau'r eithin a gesglir o'r Carneddau.

Fe welwch chi hefyd yn y bocsys arddangos yma casgliad o blatiau addurniadol i’r wal sy'n cynnwys barddoniaeth fy nhad Y Prifardd Gwynfor ab Ifor.

www.rhiannongwyn.com
@rhiannongwyn.maker


Manon Awst

Wedi eu cuddio o fewn muriau Cei Llechi y mae bocsys sydd yn blatfform i dalent leol gael arddangos eu gwaith, yn plethu celf a diwylliant. Wrth gerdded o gwmpas y safle, treuliwch funud neu ddwy yn darganfod a phrofi’r gwaith celf a chrefft sydd ar ddangos.

Yn arddangos ei gwaith yn y bocsys ar hyn o bryd y mae’r artist adnabyddus Manon Awst.

Manon Awst - Bocsys Celf


Yn byw yng Nghaernarfon, mae Manon Awst yn creu cerfluniau a darnau celf safle-benodol wedi'u plethu â naratifau ecolegol a daearegol. Ym mocsys celf Cei Llechi, mae casgliad o’i cherfluniau bychain i’w gweld yn cynnwys cerrig lleol, drychau, rhwydi pysgota wedi’u hailgylchu a theganau traeth. Maent yn rhan o gyfres diweddar gan yr artist sy’n ymdrin yn chwareus gydag effaith twristiaeth ar dirweddau arfordirol.

www.manonawst.com
@manon_awst


Bocsys Celf

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd