Aros


Fel rhan o’r datblygiad, mae 3 fflat gwyliau/hunan arlwyo a rhain wedi’u henwi yn Nantlle, Cwm Gwyrfai a Moel Tryfan – enwau tri o chwareli Dyffryn Nantlle oedd danfon llwyth llechi lawr i Gei Llechi cyn eu dosbarthu i bedwar ban byd.

Mae’r fflatiau wedi cyrraedd safon 5 seren gan Croeso Cymru ar gyfer ansawdd y cyfleusterau.

Ar gyfer gwybodaeth bellach, ymholiadau ac i archebu:

Nantlle

Nantlle


Aros yn Nantlle

Moel Tryfan

Moel Tryfan


 

Aros yn Moel Tryfan

Cwm Gwyrfai

Cwm Gwyrfai


Aros yn Cwm Gwyrfai

Logo 5 Star

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd