Beth Horrocks

Logo Beth Horrocks

Bio:

Yn fwyaf adnabyddus am ei phalet lliw dyrchafol a'i marciau chwareus ac unigryw, mae darluniau fector digidol Beth yn ennyn atgofion melys a gwerthfawrogiad o dirwedd ddramatig Cymru. Gan herio’i hun wrth ddefnyddio’r beiro a’r llechen graffig, mae Beth yn defnyddio’i sgiliau dylunio graffeg a enillwyd ar ôl blynyddoedd o lunio logos. Mae Beth wrth ei bodd gyda’r awyr agored ac yn gweld ei thirwedd yn ddathliad o harddwch naturiol eithriadol Cymru.

  • Llun o Beth

Ers 2018, mae Beth wedi newid yn raddol o yrfa mewn dylunio graffeg i fod yn artist llawn amser, gyda'i gwaith yn ymddangos mewn nifer o orielau a siopau ar draws Gogledd Cymru ac mor bell i ffwrdd a Dorset.

Mae’n gweithio o’i stiwdio llawr cyntaf syfrdanol yng Nghei Llechi, Caernarfon, yn edrych dros Aber Seiont a’r Fenai. Yma gallwch wylio’r llanw’n codi ac yn disgyn, y cychod yn mynd a dod, y bywyd gwyllt lleol yn prysuro eu hunain yn y môr, i gyd o fewn tafliad carreg i safle Treftadaeth y Byd, Castell Caernarfon.

Mae adeilad Beth wedi’i rannu’n 3 adran; oriel hardd, cynllun agored gyda nenfydau uchel yn arddangos ei gweithiau mwy, ei gofod stiwdio lle gallwch gwrdd â Beth, ei gweld wrth ei gwaith a phori drwy'r casgliadau o anrhegion sydd ar gael, ac yn olaf cornel Lego i blant a gofod gweithdy lle mae’r holl fframio lluniau yn digwydd.

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd