Bocsys Celf


Rhiannon Gwyn

Mae fy ngwaith yn archwilio’r cysylltiadau dwfn rhwng pobl a’r dirwedd. Mae gennyf ddiddordeb mewn gweld sut y gall deunyddiau ddangos hunaniaeth, gan ddylanwadu ar y ffordd rydym yn gweld ein hunain a’r byd o’n cwmpas trwy argraffu ein hemosiynau a’n cof ar ein hamgylchfyd.

  • rhiannon-gwyn-2
  • rhiannon-gwyn-1
  • rhiannon-gwyn-3

Rwy'n casglu llechi o chwareli gogledd Cymru ac yn eu meddalu a'u siapio yn yr odyn. Llechi pur yw’r silffoedd a welwch yn y bocsys arddangos yma yn Cei Llechi. Rwy’f wedi eu gosod gyda powlenni serameg sydd wedi eu paentio gyda gwydredd wedi'i greu o flodau'r eithin a gesglir o'r Carneddau.

Fe welwch chi hefyd yn y bocsys arddangos yma casgliad o blatiau addurniadol i’r wal sy'n cynnwys barddoniaeth fy nhad Y Prifardd Gwynfor ab Ifor.

www.rhiannongwyn.com
@rhiannongwyn.maker


Archif Bocsys Celf

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd