Glyn Davies


glyn davies

Bio:

Pedwar Degawd o Ffotograffiaeth Broffesiynol Gymwysedig gyda llyfrau ar Fyrddau Coffi Brenhinol.

Deugain mlynedd fel ffotograffydd proffesiynol llawn amser yn dilyn pedair blynedd mewn addysg uwch ffotograffig yn Ysgol Gelf Falmouth, ac yna Prifysgol Westminster (Harrow, Llundain). Gan ddechrau fel ffotograffydd golygyddol a dogfennol bûm yn gweithio'n bennaf i'r wasg hwylio a hefyd teitlau fel Country Life & Country Living. Roedd cleientiaid yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y Comisiwn Coedwigaeth, y Grid Cenedlaethol, First Hydro (HEP), S4C, ITV ac yn fwyaf diweddar bûm yn gweithio ar brosiect arddangosfa fawr i Betsi Cadwaladr / GIG.

Yn 2002 sefydlais stiwdio ac oriel ffotograffiaeth ym Mhorthaethwy sydd wedi fy nghynnal i a fy ngwaith ers dros ugain mlynedd bellach. Profodd yr oriel mor llwyddiannus fel y gallwn symud i ffwrdd o brosiectau masnachol heblaw'r rhai yr wyf yn eu hystyried yn hynod ddiddorol neu'n bwysig yn foesegol. Yn 2023 bu farw fy landlord hyfryd ac ysgogodd hyn fi i newid lleoliad yn gyfan gwbl, gan ddewis Caernarfon fel tref gastell gyffrous, llawn hanes, cyrchfan. Byddaf nawr yn rhan o ganolbwynt manwerthu creadigol yng Nghei Llechi lle bydd ymwelwyr yn cael y cyfle i weld gwaith nifer o bobl artistig eraill. Mae hefyd yn golygu y gallaf ddechrau dangos ystod wahanol o brintiau i'r rhan fwyaf o'r rhai a welir yn fy oriel yn Ynys Môn.

Rydw i wedi ymgolli (yn llythrennol) mewn ffotograffiaeth forwrol ac rydw i yn y môr ar ryw adeg bron bob dydd, yn saethu delweddau o forluniau, nofwyr a defnyddwyr dŵr eraill. Nid oes gennyf ofod stiwdio bellach ond rwy’n dal i fwynhau saethu portreadau lleoliad ‘onest’ a gwaith dogfennol.
Rwyf wedi ymddangos yn aml ar deledu a radio, yn fwyaf nodedig ar gyfres “The Island Strait” ITV lle cefais fy ffilmio am flwyddyn i gofnodi blwyddyn yn fy mywyd ffotograffig a sut y dylanwadwyd arno gan y Fenai unigryw sy’n gwahanu Ynys Môn o’r tir mawr. Cymru. Mae cyfweliadau am fy ngwaith wedi ymddangos mewn nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau dros y degawdau ond rwy’n arbennig o falch o fod wedi cyhoeddi pum llyfr o’m delweddau, dau ohonynt, “Anglesey Landscapes” Cyfrolau 1 a 2 wedi’u prynu gan y Prif Weinidog fel Royal anrheg priodas i'r Tywysog William a Catherine Middleton.
Rwyf wedi cael nifer o anrhydeddau ffotograffig cenedlaethol a rhyngwladol dros y blynyddoedd, ond yn y pen draw mae fy ngyrfa a’r oriel yn goroesi ar ddilynwyr a chasglwyr fy ngwaith yn y byd go iawn.

Mae delweddaeth Glyn hefyd ar gael at ddefnydd masnachol o dan drwydded - gofynnwch.

Oriau Agor:

To be confirmed but present WINTER HOURS at Porthaethwy Gallery -
MON, THUR, FRI, SAT, 10.30 - 3.30 and SUN 11.00 - 2.00

Links:

Threads
LinkedIn
Youtube
Etsy

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd