Lisa Eurgain Taylor

Lisa Taylor

Bio:

Rwyn artist sy’n peintio tirluniau haniaethol wedi eu hysbrydoli gan fynyddoedd Eryri. Mae nhw'n lefydd hudolus, ffantasïol sy'n eich galluogi i ddianc i ryw fyd arall. Ers graddio o goleg Celf Wimbledon yn 2013, rwyf wedi arddangos fy ngwaith mewn arddangosfeydd unigol a sioeau grŵp - yn cynnwys sioeau ym Mharis, Rhufain a Llundain. Rwyf hefyd yn mwynhau gwneud comisiynau, gwerthu prints o fy ngwaith a chynnal gweithdai. Am ymholiadau gwaith gwreiddiol, prints, comisiynau, gweithdai neu llogi’r uned ar gyfer digwyddiad, cysylltwch â hello@lisaeurgaintaylor.com

Oriau agor:

Dydd Mercher: 12yp-6yp
Dydd Iau - Dydd Sadwrn: 10yb-2yp, 2.30yp-5yp
Dydd Sul: 11yb-4yp

Dolenni:

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd