Miss Sophie

Miss Sophie

Bio:

Rwy'n teimlo'n hynod o ffodus fy mod wedi gallu sicrhau uned yng Nghei Llechi.

Rwyf wedi gweithio yn Siop Eifion (uned 2) ers blynyddoiedd ac yn hynod gyffrous i agor fy siop fy hun, Miss Sophie. Wedi fy lleoli yn Uned 10, byddaf yn mowldio fy serameg fy hun â llaw gyda chlai canol tân a fydd wedyn yn cael ei danio mewn odyn. Byddaf yn peintio canhwyllau â llaw i'w gwerthu a hefyd yn paentio dodrefn gyda phaent Annie Sloan.

Ochr yn ochr â'r serameg a phaentio, byddaf yn gwerthu brandiau lleol a safon uchel sy'n cynnwys; Darluniad, Pluen, joma jewelry, Katie Loxton, nkuku a llawer mwy. Heblaw am agor fy siop fy hun rydw i'n edrych ymlaen at weithio wrth ymyl unigolion hynod dalentog eraill o fewn Cei Llechi, Sophie.

Dolenni:

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd