Rhiannon Gwyn


Rhiannon Gwyn

Bio:

Rwy’n artist sy’n defnyddio deunyddiau lleol a naturiol i greu gwaith sydd yn darlunio harddwch garw'r dirwedd o amgylch fy nghartref sef pentref chwarelyddol yng Ngogledd Cymru. Rwyf wedi datblygu techneg arloesol o doddi a siapio llechi Cymreig trwy eu tanio i dymheredd uchel yn yr odyn. Mae’r llechen sydd wedi toddi yn cael ei harddangos gyda’m gwaith ceramig, i gyd wedi’u paentio â gwydredd wedi’i wneud o ddeunyddiau naturiol fel y blodyn eithin a llechi.

Oriau Agor:

Dydd Gwener i Dydd Sul

10:30yb - 3:30yp

Links:

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd