Seat Of Your Pants


Francis yn gweithio

Bio:

Agorwyd y siop yn wreiddiol yng nghanol y dref, dros 20 mlynedd yn ol. Bryd hynny, lleni, dodrefn meddal ac addasiadau i ddillad oedd prif waith y busnes. Erbyn hyn, rydym wedi datblygu i ail osod dodrefn, er engrhaifft ail osod defnyddiau megis denim ar soffas a chadeiriau. Dyma felly ddechrau’r cwmni ‘Seat of my Pants’. Rydym wedi ein lleoli yn uned 3, Cei Llechi.

  • Clustogau
  • Peiriant

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd