Siop Cynefin


Llun o Suzanne

Bio:

Sefydlodd Dylan & Suzanne eu busnes newydd pan sylweddolon nhw fod diffyg ansawdd ac addurniadau pren trwchus ar gyfer y cartref. O'r fan hon dechreuon nhw ddylunio a chreu eu haddurniadau a'u haddurniadau derw gwledig trwchus eu hunain i'w gwerthu ar-lein. Gan geisio ymhelaethu ar eu dyluniadau, dechreuwyd defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau cynaliadwy ac ailgylchadwy, technegau ysgythru ac argraffu i bersonoli a gwella eu hystod cynnyrch ymhellach. Dyma lansio Heartland Bespoke Gifts.

Rydym yn gyffrous i weithio gyda’n cymuned leol a busnesau lleol ac rydym bellach wedi agor ein siop newydd ‘Siop Cynefin’ @ Cei Llechi. Galwch heibio i weld ein hystod o anrhegion wedi'u gwneud â llaw ac wedi'u hargraffu, addurniadau cartref ac ategolion a dillad y gallwn eu personoli ar eich cyfer chi. Neu Os oes gennych chi eich gwaith celf, eich dyluniad neu'ch syniadau eich hun gallwn weithio gyda'n gilydd i gynhyrchu eitemau ac anrhegion unigryw i chi yn unig.

Oriau Agor:

Dydd Mercher i Dydd Sul 10:00yb - 5:00yp

Links:

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd