Gwneuthurwyr


Mae’r gwaith o adfywio Cei Llechi wedi dod a gweithdai/unedau nol i ddefnydd ar gyfer uniogolion a busnesau fel gweithdai ac unedau manwerthu. Mae 19 o unedau gwaith / crefft / manwerthu ar y safle.

Ymhlith y busnesau sydd wedi agor yn barod mae:

UNED 1

GWASG DRE

UNED 2

SIOP EIFION

UNED 3

UNED AR OSOD

UNED 6

UNED AR OSOD

UNED 7

BECWS MELYS

UNED 8

UNED AR OSOD

UNED 10

CWT CELF

UNED 11

CARTREF CLYD

UNED 12

SIOP PEN GWYN

UNED 15

UNED AR OSOD

UNED 16

ORIEL Y CASTELL

UNED 17

LA MARINA CEI

 

Y fenter gymdeithasol Galeri Caernarfon Cyf sydd yn gyfrifol am reoli a rhedeg y safle ar ran Ymddiriedolaeth yr Harbwr, Caernarfon. I drafod rhentu uned ac am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ebostio ceillechi@galericaernarfon.com

 

Cei Llechi - Y Gwneuthurwyr

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd