Gwneuthurwyr


Mae’r gwaith o adfywio Cei Llechi wedi dod a gweithdai/unedau nol i ddefnydd ar gyfer uniogolion a busnesau fel gweithdai ac unedau manwerthu. Mae 19 o unedau gwaith / crefft / manwerthu ar y safle.

Ymhlith y busnesau sydd wedi agor yn barod mae:

UNED 1

Town Press

TOWN PRESS

UNED 2

siop eifion

SIOP EIFION

UNED 5

UNED AR OSOD

UNED 6 a 7

Logo Becws Melys

BECWS MELYS

UNED 8 a 9 - Agor yn fuan

glyn davies

GLYN DAVIES

UNED 10 - Agor yn fuan

MISS SOPHIE

UNED 11

Logo Crefft Arian

CREFFT ARIAN

UNED 12

siop pen gwyn

SIOP PEN GWYN

UNED 14

UNED AR OSOD

UNED 15

Suzanne

SIOP CYNEFIN

UNED 16

Rhiannon Gwyn

RHIANNON GWYN

UNED 17

Logo La Marina

LA MARINA CEI

 

Y fenter gymdeithasol Galeri Caernarfon Cyf sydd yn gyfrifol am reoli a rhedeg y safle ar ran Ymddiriedolaeth yr Harbwr, Caernarfon. I drafod rhentu uned ac am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ebostio ceillechi@galericaernarfon.com

 

Cei Llechi - Y Gwneuthurwyr

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd