Ystafell Gyfarfod


Ystafell Gyfarfod

Mae posib llogi ystafell fwrdd Swyddfa’r Harbwr ar gyfer eich cyfarfod.

Rydym yn llogi’r ystafell allan fesul cyfnodau 4 awr (bore / prynhawn / gyda’r nos) neu drwy’r dydd – yn unol â’ch gofynnion. Mae gostyngiadau ar gyfer elusennau cofrestredig a mudiadau cymunedol.

Ar gyfer eich ymholiadau neu unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â: Iona.davies@galericaernarfon.com | 01286 685 218

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd