Prosiect adfywio gan Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon a Galeri Caernarfon Cyf.


Cei Llechi

BETH FYDD AR Y SAFLE?


19 o unedau gwaith / crefft / manwerthu a llety gwyliau i agor yn ystod 2021.

Amdanom Ni

HANES CEI LLECHI


Mae tystiolaeth o darddiad yr hen Gei Llechi yn dyddio yn ôl i 1611, gyda mapiau yn dangos arwyneb lefel wedi ei dorri mewn i’r graig ar lan ddwyreiniol yr afon Seiont. Mae golygfeydd o’r ardal yn ôl y Deunawfed Ganrif, megis darlun Richard Wilson Caernarfon Castle (1745), hefyd yn dangos amryw o weithgareddau yn digwydd yn yr ardal megis atgyweirio rhwydi a chychod.

GWAITH DATBLYGU’R SAFLE


Pensaer y prosiect yw Purcell, ac mae’r cwmni adeiladu arbenigol Grosvenor Construction Ltd o Fae Cinmel yn gyfrifol am y gwaith adeiladu.

Dechreuwyd y gwaith paratoi ar y safle ym mis Hydref 2018, gyda’r bwriad o agor i’r cyhoedd erbyn diwedd Ebrill 2020.

Lluniau o’r safle cyn dechrau’r gwaith

Lluniau o’r safle mis Awst 2019

DIDDORDEB RHENTU UNED?


Mae’r unedau gwaith/gweithdai a manwerthu ar y safle yn addas i wneuthurwyr o bob math – cyn belled a bod y cynnyrch yn cael ei greu a’i ddatblygu yn yr uned.

Dyma leoliad perffaith ar gyfer busnes sydd yn creu gwaith creadigol o unrhyw fath – gyda metel, gwydr, gemwaith, coed, tecstiliau, celf, bwyd neu ddiod.

I ddatgan diddordeb ac am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwyn Roberts:

ceillechi@galericaernarfon.com | 01286 685 201

Datblygiad gan:

Galeri a Caernarfon Harbour Trust

Ariennir y prosiect gan:

Galeri a Caernarfon Harbour Trust

© 2019 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd