Prosiect adfywio gan Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon a Galeri Caernarfon Cyf.


PWY SYDD YN CEI LLECHI?


UNED 1

Town Press

TOWN PRESS

UNED 2

UNED AR OSOD

UNED 4 ac 18

Lisa Taylor

LISA EURGAIN TAYLOR

UNED 5

UNED AR OSOD

UNED 6 a 7

Logo Becws Melys

BECWS MELYS

UNED 8 a 9 - Agor yn fuan

Logo Becws Melys

Glyn Davies

UNED 10

Miss Sophie

MISS SOPHIE

UNED 11

Logo Crefft Arian

CREFFT ARIAN

UNED 12

logo siop pen gwyn

SIOP PEN GWYN

UNED 14

UNED AR OSOD

UNED 15

Suzanne

SIOP CYNEFIN

UNED 16

Rhiannon Gwyn

RHIANNON GWYN

UNED 17

Logo La Marina

LA MARINA CEI

Cei Llechi

BETH YW CEI LLECHI?


Yn hanesyddol, roedd gan ardal Cei Llechi hanes pwysig iawn ym myd diwydiannol Caernarfon a’r cylch.

Erbyn heddiw mae adfaelion yr hen adeiladau wedi’u traswnewid ar gyfer 19 o unedau gwaith / crefft / manwerthu a bwytai.

Hefyd ar y safle mae 3 llety gwyliau hunan arlwyo, ystafell gyfarfod ac arddangosfa yn nodi hanes ardal Cei Llechi a’i bwysigrwydd yn lleol, genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Amdanom Ni

Datblygiad gan:

Galeri a Caernarfon Harbour Trust

Ariennir y prosiect gan:

Galeri a Caernarfon Harbour Trust

© 2022 Cei Llechi. Gwefan gan Delwedd